Výběr nemovitosti

Nákup nemovitosti je z finančního hlediska jednou z nejnáročnějších transakcí, které člověk v životě uskuteční a přitom je jen málokterý kupující v dané oblasti expertem. To jsou důvody, kvůli kterým by nákup nového bytu či domu neměl nikdo podceňovat a každý by měl během prohlídky zaměřit svou pozornost i na sebemenší detaily, protože i maličkosti mohou výrazně znepříjemnit budoucí užívání nemovitosti.

Na co si dát pozor při výběru nemovitosti

1.

Výpis z katastru nemovitostí

Mezi prvními aktivitami po nalezení vysněné nemovitosti by měla být kontrola výpisu z katastru nemovitosti. Výpis z katastru obsahuje důležité informace, které při běžné vizuální prohlídce domu nebo bytu nelze získat. Jde především o informace ohledně vlastnictví, uděleného zástavního práva na nemovitost a věcného břemene.

Předkupní právo
Z výpisu katastru nemovitostí lze zjistit, zda nemovitost vlastní jedna či více osob, tato informace je pro kupujícího důležitá proto, že v případě vlastnictví více osob se na spoluvlastníky prodávané nemovitosti vztahuje předkupní právo. To znamená, že spoluvlastníkům nemovitosti musí být koupě bytové jednotky nabídnuta přednostně. Pokud by se tak nestalo, spoluvlastník by mohl kupní smlouvu nechat prohlásit za neplatnou.

Zástavní právo
Během nahlížení do katastru nemovitostí by si zájemce o nemovitost měl dát pozor také na to, jestli není prodávaná nemovitost zatížena zástavním právem. Zástavní právo může být na nemovitost přiděleno, pokud je nemovitost pořízena přes hypoteční úvěr a hypotéka ještě není splacena. I v této situaci lze nemovitost prodat, ale nejprve se musí dojednat podmínky s bankou, u které je úvěr zřízen a kupující musí být s okolnostmi zástavy obeznámen. Pokud prodávající přidělené zástavní právo před zájemcem tají, existuje riziko, že s bankou domluvil převedení hypotéky na budoucího majitele nemovitosti. Zástavní právo může být na nemovitost přiděleno i v případě, že prodávající neodvádí daně. V takové situaci se prodávající snaží nemovitost prodat dříve, než se informace o zástavním právě zaznamená do katastru. V takovém případě může být podezřelá nízká cena, za kterou se dlužník snaží nemovitost prodat co nejdříve.

Věcné břemeno
Věcné břemeno je jedno z dalších udělených práv na nemovitost, které by mohlo užívání nemovitosti znepříjemnit. Většinou jde o právo ve prospěch jiné osoby. Věcné břemeno například může garantovat právo na dožití v domě babičce prodávajícího nebo opravňovat sousedy k využívání cesty, která vede přes prodávaný pozemek.

2.

Realitní podvodníci

Před koupí domu nebo bytu bychom si měli ověřit, kdo je skutečným majitelem nemovitosti a jestli je prodávající nemovitosti majitelem nebo pouze zprostředkovatelem. Pokud půjde o zprostředkovatele v podobě realitního makléře, měli bychom si ověřit existenci vztahu makléře k realitní agentuře a jeho reference. V případě, že prodávající vystupuje jako majitel nemovitosti, vyžádejte si od něj dokument, který dokládá způsob nabytí nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví apod.). V případě absence nabývací listiny lze způsob získání nemovitosti zjistit na příslušném katastru nemovitostí.

3.

Územní plán

Další důležitý dokument, do kterého je potřeba před koupí nemovitosti nahlédnout, je územní plán. Z územního plánu je možné dozvědět se různá omezení, která by se mohla k dané parcele vztahovat. Například možná omezení výstavby domu na pozemku. Územní plán také zaznamenává údaje o plánovaných výstavbách, takže se z něj například dozvíme o plánované výstavbě magistrály nebo elektrárny v blízkosti prodávaného pozemku.

4.

Stav nemovitosti

Při prohlídce prodávaného objektu je třeba důsledně zkontrolovat stav celé nemovitosti. Pozornost bychom měli věnovat stěnám domu, jestli se na nich nevyskytují plísně a vlhké skvrny. Vhodné je sledovat i sebemenší detaily, a pokud to okolnosti dovolí, rozhodně se vyplatí nakouknout i pod koberec nebo lino a vizuálně zkontrolovat stav podlahy. Pod linem se může nacházet vlhká hnijící podlaha nebo plíseň. Měli bychom zkontrolovat elektrickou síť v bytě (nejlépe pozvat odborníka), abychom se nedočkali překvapení v podobě přeřezaných kabelů. Je nezbytné prohlédnout dřevěné trámy a další dřevěné komponenty, mohla by se na nich vyskytnout dřevomorka - dřevokazná houba, která může narušit statiku domu. Dřevomorka se vyskytuje především ve vlhkých sklepech, chatách a suterénních bytech. Neměli bychom zapomínat ani na kontrolu půdy a sklepa.

5.

Okolí nemovitosti

Před koupí domu či bytu je dobré provést vizuální kontrolu okolí nemovitosti. Měli bychom vyrazit na průzkumnou vycházku a ověřit si, zda se v okolí nenachází žádný faktor znepříjemňující budoucí bydlení. Za úvahu stojí i pohovořit se sousedy. U budoucího bydlení zkontrolujte dopravní dostupnost a možnosti parkování. Kvalitní kontrolou předejdeme později zbytečným nepříjemnostem.

BYDLETE BEZ STAROSTÍ

Pokud jste si přečetli všechny informace na těchto stránkách, jistě pro vás bude výběr a následný nákup nemovitosti podstatně jednodušší. Pokud byste si i přesto nebyli v některých věcech jisti, obraťte se na naše hypoteční poradce, rádi vám zdarma pomohou a poradí.

Bydlete ve vlastním!

Kontaktní formulář