Hypoteční poradenství

Máte vybranou nemovitost a chystáte se její nákup financovat prostřednictvím hypotečního úvěru? Zde se nachází, přehled kroků, se kterými se pravděpodobně budete muset před podpisem hypoteční smlouvy vypořádat.

Co je potřeba k vyřízení hypotéky?

1.

Odhad kupní ceny nemovitosti

Banka po vás bude chtít odborný odhad nemovitosti, za který je účtován poplatek kolem 4 tisíc Kč. Odhadce po zaplacení poplatku navštíví nemovitost s jejím stávajícím majitelem, nebo s realitním makléřem a přibližně do týdne vypracuje odhad kupní ceny nemovitosti. Pokud nebude odhad dostatečný, budete muset doplatit rozdíl od kupní ceny nemovitosti z vlastních zdrojů.
Tip: Chcete-li se vyhnout poplatku za odhad ceny nemovitosti, zkuste spolupracovat s hypotečním poradcem, který dokáže tento poplatek výrazně snížit, nebo vyjednat odhad nemovitosti zdarma.

2.

Prokázání bonity klienta

Jste-li zaměstnanec, je pro vás prokázání bonity velice jednoduché, banka po vás bude požadovat pouze kopii pracovní smlouvy, informace o vašich stávajících a minulých závazcích (půjčky, úvěry, hypotéky...) a informace o vašich běžných měsíčních výdajích.
U podnikatelů, kteří mají podnikání nahlášeno jako hlavní činnost, je proces trochu složitější. V první řadě musíte donést do banky kopie daňových přiznání za poslední 2 roky, dále podat výpis o bezdlužnosti na daních, který obdržíte od finančního úřadu a stejně jako v předchozím případě, informovat banku o svých aktuálních závazcích. Schvalovatel následně rozhodne o tom, zda na zvolenou výši hypotéky dosáhnete, či nikoliv.
Příklad: Chcete-li platit měsíčně 8000 Kč, měl by váš čistý měsíční zisk činit ideálně více než 20 000 Kč. Pro některé podnikatele uplatňující paušální výdaje může být dosažení této hranice trochu složitější i přes to, že volných finančních prostředků mají dostatek. Ale nezoufejte, schvalovatel vám může příjmy uměle navýšit dle vlastního uvážení. Pokud ani po umělém navýšení příjmů na hypotéku nedosáhnete, ale víte, že si ji můžete dovolit, okamžitě nás kontaktujte a společně se pokusíme najít přijatelná řešení.

3.

Příprava smluv

Po odhadu kupní ceny, prokázání bonity a prokázání bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu přecházíme do fáze přípravy smluv, potřebovat budeme následující:

1.)  předkupní smlouva
2.)  kupní smlouva
3.)  svěřenecká smlouva o advokátní úschově kupní ceny a listin
4.)  smlouva o hypotečním úvěru
5.)  smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti

Předkupní, kupní a zástavní smlouvu budete řešit přímo s prodávajícím, případně prostřednictvím zprostředkovatele prodeje (realitní kanceláře). Vřele doporučujeme řešit revize a přípravy všech smluv se zkušeným právníkem a to již před podpisem rezervační smlouvy. Náklady na právní výpomoc při kontrole kupních smluv se pohybují v řádech jednotek tisíců korun českých (dle složitosti případu). Ale v konečném důsledku vám ušetřím mnoho času, nervů a většinou i peněz. Sháníte-li doporučení na právníky specializující se v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí, neváhejte nás kontaktovat.
Návrh smlouvy o hypotečním úvěru a smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti by vám měla dodat financující banka. I tyto smlouvy nechte pro jistotu zrevidovat vaším právníkem, aby byly v souladu s údaji uvedenými v kupní a úschovní smlouvě.

4.

Pojištění zastavované nemovitosti

Financující banka po vás bude pravděpodobně vyžadovat pojištění zastavované nemovitosti. A následné ohlášení zástavního práva k pohledávkám z tohoto pojištění ve prospěch financující banky pojišťovně. Jinými slovy, musíte zajistit, že nastane-li pojistná událost, peníze z pojistky budou převedeny na účet financující banky.

5.

Podepsání smluv

V den podpisu kupní smlouvy doporučujeme zajít na katastrální úřad a nechat si opětovně vytisknout list vlastnictví, který přiložíte ke kupní smlouvě jako přílohu. Budete tak mít větší jistotu, že k nemovitosti nevzniklo žádné další zástavní právo, věcné břemeno nebo jiné závazky.
Originály podepsaných smluv předáte financující bance, která na jejich základě začne postupně uvolňovat finanční prostředky na úschovní účet advokáta.

6.

Přepis vlastníka nemovitosti a zástavního práva

V den podpisu smlouvy byste měli zároveň podat katastrálnímu úřadu žádost o přepis vlastníka nemovitosti a zápis zástavního práva ve prospěch financující banky.

7.

Čerpání finančních prostředků

Čerpání finančních prostředků je možné až po podpisu a splnění všech podmínek, které banka uvedla ve smlouvě o hypotečním úvěru.

BYDLETE BEZ STAROSTÍ

Pokud jste si přečetli všechny informace na těchto stránkách, jistě pro vás bude výběr a následný nákup nemovitosti podstatně jednodušší. Pokud byste si i přesto nebyli v některých věcech jisti, obraťte se na naše hypoteční poradce, rádi vám zdarma pomohou a poradí.

Bydlete ve vlastním!

Kontaktní formulář